Αναπτυξιακό έργο θρησκευτικού τουρισμού

Προσκυνηματική Πορεία
«ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ»

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού