ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Το Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας

ιδρύθηκε το 1982 και είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Βεργίνα της Μακεδονίας.

Σκοπός της εταιρείας είναι (καταστ. Αρ. πρωτ. 388/1982) η διάδοση της τέχνης γενικά σε όλες τις μορφές και η διάδοση και ανάδειξη του πολιτισμού με την πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών προγραμμάτων και πολιτειακών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι επίσημα καταγεγραμμένο στο μητρώο πολιτιστικών φορέων του ΥΠΠΟΤ με δικαίωμα επιχορήγησης αφού έχει καταθέσει αναλυτικό οικονομικό απολογισμό των τριών τελευταίων επιχορηγούμενων δράσεών του.