Από το 2016 το Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας εργάζεται πάνω στην υλοποίηση της ιδέας του Ε. Βαρλάμη «Η ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Μέχρι σήμερα έχει γίνει η χαρτογράφηση της πεζοπορικής διαδρομής από την Καβάλα μέχρι τις ακτές της Πιερίας. Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με την Συν. Κοιν. Εταιρεία ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και μία ομάδα εργασίας από ιστορικούς, αρχαιολόγους και βοτανολόγους. Το πρόγραμμα έχει τεθεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού όπως επίσης και του ΕΟΤ.